1. الماس تراش و قلم زنی

  2. ظروف الماس تراش ظروف الماس تراش ظروفی هستند که بواسطه الماس های تراشیده شده و با اشکال مختلف تزئین شده اند. این ظروف بعنوان هدایای سازمانی و تبلیغاتی مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. این ظروف از جمله هنرهای جدید صنایع دستی اصفهان بشمار میرود. طرح های حکاکی شده روی ظروف الماس تراش عموما گل و مرغ انتخاب میشوند. الماس تراش یکی از زیرمجموعه های صنایع دستی قلمزنی محسوب میشود. بر روی ظروف الماس تراش نیز کنده کاری هایی برای شکل گرفتن طرح های مختلف انجام میشود. قلمزنی قَلَم‌زنی عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج یا به عبارت دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم با ضربه چکش و بر روی اجسام فلزی. قلم‌زنی یکی از رشته‌های هنرهای سنتی ایران است که در دسته‌بندی، در رده هنرهای صناعی و در گروه فلزکاری قرار دارد. قلمزنی روی مس. ساختن اشیاء با فلز مس، برنج، نقره و… به روش سرد را «دواتگری» گویند، این هنر با سابقه چندین هزار ساله خود؛ در دوران هخامنشیان رواج یافت و در دوره ساسانیان به اوج خود رسید. امروزه برای قلم‌زنی نخست داخل یا زیر ظرف یا سینی مورد نظر را

  3. 6600000 تومان

  4. +

    1

    -

ظروف الماس تراش ظروف الماس تراش ظروفی هستند که بواسطه الماس های تراشیده شده و با اشکال مختلف تزئین شده اند. این ظروف بعنوان هدایای سازمانی و تبلیغاتی مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. این ظروف از جمله هنرهای جدید صنایع دستی اصفهان بشمار میرود. طرح های حکاکی شده روی ظروف الماس تراش عموما گل و مرغ انتخاب میشوند. الماس تراش یکی از زیرمجموعه های صنایع دستی قلمزنی محسوب میشود. بر روی ظروف الماس تراش نیز کنده کاری هایی برای شکل گرفتن طرح های مختلف انجام میشود. قلمزنی قَلَم‌زنی عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج یا به عبارت دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم با ضربه چکش و بر روی اجسام فلزی. قلم‌زنی یکی از رشته‌های هنرهای سنتی ایران است که در دسته‌بندی، در رده هنرهای صناعی و در گروه فلزکاری قرار دارد. قلمزنی روی مس. ساختن اشیاء با فلز مس، برنج، نقره و… به روش سرد را «دواتگری» گویند، این هنر با سابقه چندین هزار ساله خود؛ در دوران هخامنشیان رواج یافت و در دوره ساسانیان به اوج خود رسید. امروزه برای قلم‌زنی نخست داخل یا زیر ظرف یا سینی مورد نظر را

حجم

متوسط

ترکیبات

متوسط

صادرکننده مجوز

miras

ثبت دیدگاه جدید

برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

محصولات مشابه