1. پک شماره ۱

  2. معرق به معنای نوعی از چیدمان است که تکه‌های ریز چوب را در کنار یکدیگر شکل می‌دهد. تکه‌های ریز چوب‌های رنگارنگ طبیعی در کنار یکدیگر تبدیل به اشکالی زیبا و چشم نواز خواهند شد. معرق چوب نوعی نقاشی است که بر روی چوب کشیده می‌شود و به جای قلمو و رنگ، از تیغه اره استفاده می‌شود. هر دو این هنر‌های زیبا از ابزار‌هایی نتیز و برنده استفاده می‌کنند و طرح‌های زیبا و بدیع را نمایان می‌سازند. اما نکته ظریفی در منبت وجود دارد که در معرق دیده نمی‌شود و ویژگی‌هایی در معرق کاری به چشم می‌خورد که در منبت کاری وجود ندارد و این در نوع به کار گیری ابزار، انجام و پیاده سازی کار است.

  3. 20010000 تومان

  4. +

    1

    -

معرق به معنای نوعی از چیدمان است که تکه‌های ریز چوب را در کنار یکدیگر شکل می‌دهد. تکه‌های ریز چوب‌های رنگارنگ طبیعی در کنار یکدیگر تبدیل به اشکالی زیبا و چشم نواز خواهند شد. معرق چوب نوعی نقاشی است که بر روی چوب کشیده می‌شود و به جای قلمو و رنگ، از تیغه اره استفاده می‌شود. هر دو این هنر‌های زیبا از ابزار‌هایی نتیز و برنده استفاده می‌کنند و طرح‌های زیبا و بدیع را نمایان می‌سازند. اما نکته ظریفی در منبت وجود دارد که در معرق دیده نمی‌شود و ویژگی‌هایی در معرق کاری به چشم می‌خورد که در منبت کاری وجود ندارد و این در نوع به کار گیری ابزار، انجام و پیاده سازی کار است.

حجم

1K

ترکیبات

چوب

صادرکننده مجوز

درختی

ثبت دیدگاه جدید

برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

محصولات مشابه

پک شماره ۱

پک شماره ۱

20010000 تومان