اهمیت حفظ آثار

میراث بر جای مانده از گذشتگان در مطالعهٔ تاریخ بشر مؤثر هستند. حفظ آنها نیازهای گذشتگان....

میراث فرهنگی ناملموس (معنوی)

میراث فرهنگی ناملموس به جنبههای غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته میشود و اغلب آداب و رسوم....

قلم کاری (چیت سازی)

مطلب قابل ذکر این است که بین نقشهای مربوط به قلمکاری و قالی و کاشی و همچنین تا اندازهای .....

فرش بافی بیشتر هنر است تاصنعت

ملفوظی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا تاکید کرد: فرش گل سرسبد صنایعدستی است، جهان در وهله اول....

جاجیم(جاجم)

گونهای زیرانداز دورویه است. جاجیم دستبافی است از پارچهٔ کلفت شبیه به پِلاس که از پلاس نازکتر است ...

پته دوزی

صنایع دستی صنایع دستی متنوع، استان کرمان است. دو هنر اصلی و مهم مردمان استان کرمان گلیم بافی و ....

میراث جهانی در ایران شامل ۲۶ مورد از مکانهای تاریخی-فرهنگی و طبیعی است که در میراث جهانی به ثبت رسیدهاند. این فهرست شامل ۲۴ مورد از میراث فرهنگی و ۲ اثر میراث طبیعی است. میراث جهانی نام پیماننامهای بینالمللی است که در تاریخ ۱۶ نوامبر سال ۱۹۷۲ به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسید. موضوع آن، حفظ آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی بشر است که اهمیت جهانی دارند و متعلق به تمام انسانهای زمین، فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص میباشند. بر پایه این کنوانسیون کشورهای عضو یونسکو، میتوانند آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت به عنوان میراث جهانی کنند. حفاظت از این آثار پس از ثبت در عین باقی ماندن در حیطه حاکمیت کشور مربوط، به عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود. مکانهای میراث جهانی ثبت شده در سازمان یونسکو، مکانهایی مانند جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه یا شهر هستند .

ایران سه سال پس از تصویب کنفرانس عمومی یونسکو در تاریخ چهارشنبه، ۲۶ فوریه سال ۱۹۷۵ به این پیماننامه پیوست .سه اثر چغازنبیل، تخت جمشید و میدان نقش جهان نخستین مکانهایی بودند که در ایران به فهرست میراث جهانی افزوده شدند. از آن سال به بعد در حدود ۲۴ سال هیچ پروندهای برای ثبتجهانی تشکیل نشد و پس از بیش از دو دهه، تخت سلیمان و مجموعه ارگ بم و مجموعه پاسارگاد در یونسکو به ثبت جهانی رسید].۳ [روند ثبت آثار مهم ایران در سالهای بعد ادامه پیدا کرد و گنبد سلطانیه و بیستون بهعنوان هفتمین و هشتمین اثر از ایران در یونسکو ثبت جهانی شدند .

مجموعهآثار رهبانی ارامنه ایران شامل چهار کلیسای تادئوس مقدس، سن استپانوس، زر زر و کلیسای چوپان و سازههای آبی شوشتر نهمین و دهمین آثار ثبت شده ایران هستند که در فهرست جهانی ثبت شدهاند. در ادامه این روند ایران موفق به ثبت دو اثر در فهرست جهانی شد؛ بازار تبریز و آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی به دلیل ویژگیهای معماری و تاریخی در حافظه جهانی قرار گرفتند. با ثبت مجموعه باغهای ایرانی شامل ۹ باغ پاسارگاد، باغ ارم، چهلستون، باغ فین، عباسآباد، باغ شاهزاده، اکبریه، دولتآباد و پهلوانپور، مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قابوس و مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان در یونسکو تعداد آثار جهانی ایران به ۱۶ اثر رسید .شهر سوخته در سال ۲۰۱۴ در یونسکو به ثبت رسید، و در سال بعد منظر فرهنگی روستای میمند و محوطه باستانی شوش به فهرست جهانی یونسکو پیوستند. در سال ۲۰۱۶ ایران موفق به ثبت دو اثر ارزشمند ملی در فهرست جهانی یونسکو شد، در پرونده اول دشت لوت که در پهنه استانهای کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان قرار دارد جایگاه جهانی پیدا کرد. لوت بیستویکمین اثر ثبت شده ملی ایران در فهرست جهانی یونسکو است. دومین پروندهای که در این سال از ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، مجموعه یازده رشته قنات بود که از قدیمیترین و عجیبترین سیستمهای آبرسانی جهان و شاهکار معماری و مهندسی ایرانی هستند .

با ثبت شهر تاریخی یزد، چشمانداز باستانشناسی ساسانی منطقه فارس، جنگلهای هیرکانی، راهآهن سراسری ایران و اورامان تا سال ۱۴۰۰ ایران با ۲۶ اثر ملموسفرهنگی، تاریخی و طبیعی در فهرست جهانی یونسکو در رتبه نهم جهان قرار دارد .افزون بر مکانهای ثبت شده مکانهایی مانند نقش رستم، نقش رجب، طاقبستان، دماوند، شهر تاریخی ماسوله، چشمانداز فرهنگی الموت، پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت شده ارسباران، کوه سبلان، هگمتانه، مسجد کبود و … نیز برای ثبت در میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شدهاند .

سخنان رهبر: بستن شیر چاه های نقت با توسعه صادرات صنایع دستی

صنایع دستی را خیلی جدی بگیرید؛ روی آن سرمایه گذاری شود. اصلا به اعتقاد من بحث صنایع دستی سیاستگذاری می خواهد؛ برای این که ما بتوانیم بازاریابی کنیم. به مجرد این که راه باز شد – البته الان هم صنایع دستی ما به خارج صادر می شود، لیکن به گمان من و در نگاه اول، نه در حدی است که شایسته ی آن است؛ بیش از اینها بایستی ترویج شود – جوشش هم بیشتر خواهد شد؛ ابتکارها هم بیشتر به کار خواهد افتاد؛ چون تشویق خواهد شد، پول برمی گردد، امکانات فراهم می شود. این به نظر من خیلی مهم است که روی آن به جد فکر و کار کنند.
نظریه رهبر معظم انقلاب هنرهای سنتی و صنایع دستی را متحول می‌کند چرا که ایشان معتقدند هیچ چیز بدون هنر در تاریخ نمی‌ماند و ما هم برای اینک در تاریخ بمانیم باید از آن استفاده کنیم.

محصولات ما

بهترین محصولات مناسب در تجارت

شکلات خوری .گلدان پرداز و پارچه تانه بافی

فیروزه و گلیم

الماس تراش و قلم زنی

قندان خاتم و جاجیم

شیرینی خوری خاتم و ترمه

ست شربت خوری خاتم .ترمه

فیروزه کوبی و قلمکاری

فیروزه کوبی و پارچه قلمکار

...

مینا کاری

...

مَلیلهکاری

...

خراطی چوب

...

نگار گری

...

سرمه دوزی