تاریخچه صنایع دستی ایران

صنایع دستی ایران را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌ترین صنایع هنری به شمار آورد؛ چرا که ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و تاریخ سرزمین ما دارد. صنایع دستی ایران از نظر تنوع دارای حیطه گسترده‌ای است و از این جهت در بین تمامی ‌کشورهای جهان در صدر قرار دارد. اگر بخواهیم تعریفی از صنایع دستی داشته باشیم، می‌توان گفت که بخشی از هنرهای سنتی است و در حقیقت نقطه تعالی هنر را با مهارت‌های صنعتی متناسب آمیخته و در سطح زندگی فردی و جمعی به دنیای هنر عرضه کرده است¬¬ است. وسعت و گستردگی هنرهای سنتی ایران، قابل تقسیم به زیر شاخه‌های متعددی است که نشان از گوناگونی و بالندگی سطح هنرهای سنتی و ریشه داشتن آن در تاریخ و فرهنگ غنی ایران دارد. از همین‌ رو اگر بخواهیم به طور دقیق به درک درستی از تاریخچه صنایع دستی ایران برسیم، نیاز به دانش در رابطه با تاریخچه صنایع دستی در ایران داریم تا به شناخت صحیح تاریخ، درک جایگاه و موقعیت آن و همچنین بررسی سیر تحول آن از گذشته تا به حال برسیم. علت غنی بودن تاریخچه تولید انواع صنایع دستی در ایران را می توان به شرایط جغرافیایی و همین‌طور تمدن و فرهنگ مردمان نواحی مختلف ربط داد. تاریخ ایران با در برداشتن حکومت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تاثیر بسیار زیادی بر ذوق هنرمندان نیز داشته است، چنان چه امروزه باستان شناسان معتقدند مرور و بررسی صنایع دستی را باید از زمان آغاز تمدن و حتی پیش از آن شروع کرد. با توجه به این موارد می‌توان تاریخچه مفصلی برای هر یک از هنرها و صنایع دستی اصیل ایرانی از کار با فلزات و کتیبه‌های مختلف گرفته تا سفالگری و نساجی بیان کرد.

محصولات بیشتر